ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

Mailing list
Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Γυμνάσιο


 «Kαλύτερον, αδελφέ μου, να έχεις σχολείον εις την χώραν σου παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια. Διότι οι βρύσες ποτίζουν το σώμα, τα δε σχολεία ποτίζουν την ψυχήν. Kαι ωσάν μάθει το παιδί σου γράμματα, τότε λέγεται άνθρωπος».


Ο ΣΤΟΧΟΣ

 Διαχρονικός και επίκαιρος όσο ποτέ ο λόγος του αγίου Kοσμά του Aιτωλού επισημαίνει τις ευθύνες όσων αναλαμβάνουν τη μόρφωση και την αγωγή των εφήβων.

 Το Γυμνάσιό μας τοποθετώντας ψηλά τον πήχη και για τους δύο παραπάνω στόχους, αποτελεί, ως φυσική συνέχεια του Δημοτικού μας σχολείου, πρότυπο και ασφαλές περιβάλλον αγάπης με συγκεκριμένη παιδαγωγική αποστολή:

 • Να συνειδητοποιήσει ο έφηβος πλέον μαθητής, ότι η καλλιέργεια του νου επιτυγχάνεται με καθημερινή, συστηματική εργασία, την ευθύνη της οποίας χρεώνεται αποκλειστικά ο ίδιος. Τίποτα δεν του χαρίζεται.
 • Να ασκηθεί στο σχολικό του μικρόκοσμο στην πειθαρχημένη ελευθερία, καλλιεργώντας βιωματικά την κοινωνική, πνευματική και πολιτική του συνείδηση.
 • Να ωριμάσει αναπτύσσοντας τον αυτοέλεγχό του από τα κρίσιμα εφηβικά του χρόνια.
 • Να γνωρίσει την πνευματική κληρονομιά του τόπου του και τις αξίες που διαχρονικά τον προσδιόρισαν, ώστε να τον υπηρετήσει αύριο, ως παράγοντας ανανέωσης και προόδου.
 • Να του παρασχεθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες για την εξέλιξή του, ως Ευρωπαίου πολίτη.
 • Τέλος, πριν γίνει «σοφό», να γίνει ένα ευτυχισμένο παιδί.

 

Ο ΤΡΟΠΟΣ

 Εργαλεία στο πολύπλευρο αυτό έργο αποτελούν ασφαλώς το προβλεπόμενο από το Υπουργείο Παιδείας «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών», εμπλουτισμένο και εκσυγχρονισμένο όμως από το σχολείο με:

 • Επί πλέον μαθήματα,
 • Πρωτοποριακά προγράμματα και
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 Ακόμη, οι ευκαιρίες που έχουν οι μαθητές μας για συμμετοχή σε:

 • Συνέδρια και
 • Διαγωνισμούς

αναγνωρισμένων φορέων, οξύνουν τη γνωστική τους περιέργεια.

 

ΤΑ ΜΕΣΑ

  Παράλληλα, το αυστηρά επιλεγμένο εκπαιδευτικό προσωπικό εγγυάται το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας όλες τις ώρες του καθημερινού προγράμματος, για όλη τη σχολική χρονιά.  

 Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις διαρκώς εξελισσόμενες μεθόδους διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προσεγγίζουν τη διδακτέα ύλη με πολλούς τρόπους, για την κατάκτηση της γνώσης από κάθε μαθητή.

 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

 Κατόπιν τούτου, οι μαθητές μας αξιολογούνται από:

 • Την προφορική τους εξέταση στην τάξη.
 • Τις 10λεπτες αξιολογήσεις (τεστ).
 • Τα ωριαία διαγωνίσματα.
 • Τη θετική τους συνεισφορά στη σχολική καθημερινή εργασία (ατομική ή ομαδοσυνεργατική) που τους ανατίθεται.
 • Τις εργασίες που πρέπει να κάνουν στο σπίτι.

 

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Οι καθηγητές μας ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους στην επίδοση, τη διαγωγή και τη φοίτηση σε τακτικές ώρες ακρόασης δύο φορές την εβδομάδα, αλλά και έκτακτα όποτε χρειαστεί.


Νέα
Στιγμιότυπα από τις πρόσφατες εκδηλώσεις του Γυμνασίου μας.
Εγκαταστάσεις
Παρουσίαση των διδακτικών χώρων, εργαστηρίων, ειδικών αιθουσών κλπ, που φιλοξενούν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών των Γυμνασίων μας.
Μαθητική ζωή
Από το 2013 και μετά οι αναρτήσεις που αφορούν στη "Μαθητική ζωή" καταχωρούνται στην ενότητα "Νέα".
Διαγωνισμοί
Δίνουν στους μαθητές το κίνητρο να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητές τους στο γραπτό ή προφορικό λόγο, στις θετικές ή θεωρητικές επιστήμες ή να εκφράσουν εικαστικά τη φαντασία τους.
Όμιλοι
Εμπλουτίζουν το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου και προσφέρουν τις ευκαιρίες για ν’ αναδειχθούν τα ταλέντα και οι ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών.
Αγγλικά στην Αγγλία
Εκπαιδευτικά Προγράμματα στη Μ.Βρετανία που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές μας να βελτιώσουν τη γλωσσομάθειά τους, αλλά και ν’ αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον τους, ως αυριανοί Ευρωπαίοι Πολίτες.
Σχολικά Εγχειρίδια
Από εδώ έχετε πρόσβαση σε όλα τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου.
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Από εδώ έχετε πρόσβαση σε χρήσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό.
Φοίτηση μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων
Υποτροφίες 2019-2020Αρχική \ Βαθμίδες \ Γυμνάσιο